Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o ochrane verejného zdravia
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva a ďalšie náležitosti.