Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Posledná aktualizácia: 25. júna 2015
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva a ďalšie náležitosti.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - Kariéra v kocke - Profesia.sk