Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Posledná aktualizácia: 20. júna 2016
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Zákon o BOZP - Kariéra v kocke - Profesia.sk