Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o BOZP
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.