Občiansky zákonník

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
občiansky zákonník
Občiansky zákonník upravuje občianskoprávne vzťahy a prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.