Občiansky zákonník

Posledná aktualizácia: 10. júla 2020
občiansky zákonník
Občiansky zákonník upravuje občianskoprávne vzťahy a prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.