§ 222-383 ŠTVRTÁ ČASŤ ZRUŠENÁ OD 1.1.1992

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZRUŠENÁ OD 1.1.1992
Prvá hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 222
Zrušený od 1.1.1992

§ 223
Zrušený od 1.1.1992

§ 224
Zrušený od 1.1.1992

§ 225
Zrušený od 1.1.1992

§ 226
Zrušený od 1.1.1992

§ 227
Zrušený od 1.1.1992

§ 228
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 229
Zrušený od 1.1.1992

§ 230
Zrušený od 1.1.1992

§ 231
Zrušený od 1.1.1992

§ 232
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 233
Zrušený od 1.1.1992

§ 234
Zrušený od 1.1.1992

§ 235
Zrušený od 1.1.1992

§ 236
Zrušený od 1.1.1992

§ 237
Zrušený od 1.1.1992

§ 238
Zrušený od 1.1.1992

Druhá hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 239
Zrušený od 1.1.1992

§ 240
Zrušený od 1.1.1992

§ 241
Zrušený od 1.1.1992

§ 242
Zrušený od 1.1.1992

§ 243
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 244
Zrušený od 1.1.1992

§ 245
Zrušený od 1.1.1992

§ 246
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 247
Zrušený od 1.1.1992

§ 248
Zrušený od 1.1.1992

§ 249
Zrušený od 1.1.1992

§ 250
Zrušený od 1.1.1992

§ 251
Zrušený od 1.1.1992

§ 252
Zrušený od 1.1.1992

§ 253
Zrušený od 1.1.1992

§ 254
Zrušený od 1.1.1992

§ 255
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 256
Zrušený od 1.1.1992

Tretia hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 257
Zrušený od 1.1.1992

§ 258
Zrušený od 1.1.1992

§ 259
Zrušený od 1.1.1992

§ 260
Zrušený od 1.1.1992

§ 261
Zrušený od 1.1.1992

§ 262
Zrušený od 1.1.1992

Štvrtá hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 263
Zrušený od 1.1.1992

§ 263a
Zrušený od 1.1.1992

§ 264
Zrušený od 1.1.1992

§ 265
Zrušený od 1.1.1992

§ 266
Zrušený od 1.1.1992

§ 267
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 268
Zrušený od 1.1.1992

§ 269
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 270
Zrušený od 1.1.1992

§ 271
Zrušený od 1.1.1992

§ 272
Zrušený od 1.1.1992

§ 273
Zrušený od 1.1.1992

§ 274
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 275
Zrušený od 1.1.1992

Piata hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 276
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 277
Zrušený od 1.1.1992

§ 278
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 279
Zrušený od 1.1.1992

§ 280
Zrušený od 1.1.1992

§ 281
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 282
Zrušený od 1.1.1992

§ 283
Zrušený od 1.1.1992

Šiesta hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 284
Zrušený od 1.1.1992

§ 285
Zrušený od 1.1.1992

§ 286
Zrušený od 1.1.1992

§ 287
Zrušený od 1.1.1992

§ 288
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 289
Zrušený od 1.1.1992

§ 290
Zrušený od 1.1.1992

§ 291
Zrušený od 1.1.1992

§ 292
Zrušený od 1.1.1992

§ 293
Zrušený od 1.1.1992

§ 294
Zrušený od 1.1.1992

§ 295
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 296
Zrušený od 1.1.1992

§ 297
Zrušený od 1.1.1992

§ 298
Zrušený od 1.1.1992

§ 299
Zrušený od 1.1.1992

Siedma hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 300
Zrušený od 1.1.1992

§ 301
Zrušený od 1.1.1992

§ 302
Zrušený od 1.1.1992

§ 303
Zrušený od 1.1.1992

§ 304
Zrušený od 1.1.1992

§ 305
Zrušený od 1.1.1992

§ 306
Zrušený od 1.1.1992

Ôsma hlava
Zrušená od 1.1.1992
Prvý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 307
Zrušený od 1.1.1992

§ 308
Zrušený od 1.1.1992

§ 309
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 310
Zrušený od 1.1.1992

§ 311
Zrušený od 1.1.1992

Druhý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 312
Zrušený od 1.1.1992

§ 313
Zrušený od 1.1.1992

§ 314
Zrušený od 1.1.1992

§ 315
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 316
Zrušený od 1.1.1992

§ 317
Zrušený od 1.1.1992

§ 318
Zrušený od 1.1.1992

Tretí oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 319
Zrušený od 1.1.1992

§ 320
Zrušený od 1.1.1992

Deviata hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 321
Zrušený od 1.1.1992

§ 322
Zrušený od 1.1.1992

§ 323
Zrušený od 1.1.1992

§ 324
Zrušený od 1.1.1992

Desiata hlava
Zrušená od 1.1.1992
Prvý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 325
Zrušený od 1.1.1992

§ 326
Zrušený od 1.1.1992

§ 327
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 328
Zrušený od 1.1.1992

§ 329
Zrušený od 1.1.1992

§ 330
Zrušený od 1.1.1992

§ 331
Zrušený od 1.1.1992

§ 332
Zrušený od 1.1.1992

§ 333
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 334
Zrušený od 1.1.1992

§ 335
Zrušený od 1.1.1992

§ 336
Zrušený od 1.1.1992

§ 337
Zrušený od 1.1.1992

§ 338
Zrušený od 1.1.1992

§ 339
Zrušený od 1.1.1992

§ 340
Zrušený od 1.1.1992

Druhý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 341
Zrušený od 1.1.1992

§ 342
Zrušený od 1.1.1992

§ 343
Zrušený od 1.1.1992

§ 344
Zrušený od 1.1.1992

Jedenásta hlava
Zrušená od 1.1.1992
Prvý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 345
Zrušený od 1.1.1992

§ 346
Zrušený od 1.1.1992

§ 347
Zrušený od 1.1.1992

§ 348
Zrušený od 1.1.1992

Druhý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 349
Zrušený od 1.1.1992

§ 350
Zrušený od 1.1.1992

§ 351
Zrušený od 1.1.1992

§ 352
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 353
Zrušený od 1.1.1992

§ 354
Zrušený od 1.1.1992

§ 355
Zrušený od 1.1.1992

§ 356
Zrušený od 1.1.1992

§ 357
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 358
Zrušený od 1.1.1992

§ 359
Zrušený od 1.1.1992

§ 360
Zrušený od 1.1.1992

§ 361
Zrušený od 1.1.1992

§ 362
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 362a
Zrušený od 1.1.1992

Tretí oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 363
Zrušený od 1.1.1992

§ 364
Zrušený od 1.1.1992

§ 365
Zrušený od 1.1.1992

§ 366
Zrušený od 1.1.1992

§ 367
Zrušený od 1.1.1992

§ 368
Zrušený od 1.1.1992

§ 369
Zrušený od 1.1.1992

§ 370
Zrušený od 1.1.1992

Štvrtý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 371
Zrušený od 1.1.1992

§ 372
Zrušený od 1.1.1992

§ 373
Zrušený od 1.1.1992

§ 374
Zrušený od 1.1.1992

§ 375
Zrušený od 1.1.1992

§ 376
Zrušený od 1.1.1992

Piaty oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 377
Zrušený od 1.1.1992

§ 378
Zrušený od 1.1.1992

§ 379
Zrušený od 1.1.1992

§ 380
Zrušený od 1.1.1992

§ 381
Zrušený od 1.1.1992

§ 382
Zrušený od 1.1.1992

§ 383
Zrušený od 1.1.1992