§ 867 Štvrtá hlava Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 1989 (zákon č. 188/1988 Zb.

Štvrtá hlava
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 1989
(zákon č. 188/1988 Zb.)
§ 867
Nárok na náhradu za stratu na dôchodku, ktorý vznikol pred 1. januárom 1989, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.