§ 63-70 Šiesta hlava Zrušená od 1.1.1992

Šiesta hlava
Zrušená od 1.1.1992
Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 63
Zrušený od 1.1.1992

§ 64
Zrušený od 1.1.1992

§ 65
Zrušený od 1.1.1992

§ 66
Zrušený od 1.1.1992

§ 67
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 68
Zrušený od 1.1.1992

§ 69
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 70
Zrušený od 1.1.1992