§ 399-409 Štvrtý oddiel Zrušený od 1.1.1992

Štvrtý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 399
Zrušený od 1.1.1992

§ 400
Zrušený od 1.1.1992

§ 401
Zrušený od 1.1.1992

§ 402
Zrušený od 1.1.1992

§ 403
Zrušený od 1.1.1992

§ 404
Zrušený od 1.1.1992

§ 405
Zrušený od 1.1.1992

§ 406
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 407
Zrušený od 1.1.1992

§ 408
Zrušený od 1.1.1992

§ 409
Zrušený od 1.1.1992