§ 135a Nadpis zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 135a
Vlastníkovi veci patria aj prírastky veci, aj keď boli oddelené od hlavnej veci.

1) Napr. § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.