§ 198-221 Štvrtá hlava Zrušená od 1.1.1992

Štvrtá hlava
Zrušená od 1.1.1992
§ 198
Zrušený od 1.1.1992
§ 199
Zrušený od 1.1.1992

§ 200
Zrušený od 1.1.1992

§ 201
Zrušený od 1.1.1992

§ 202
Zrušený od 1.1.1992

§ 203
Zrušený od 1.1.1992

§ 203a
Zrušený od 1.1.1992

§ 204
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 205
Zrušený od 1.1.1992

§ 206
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 207
Zrušený od 1.1.1992

§ 208
Zrušený od 1.1.1992

§ 209
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 210
Zrušený od 1.1.1992

§ 211
Zrušený od 1.1.1992

§ 212
Zrušený od 1.1.1992

§ 213
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 214
Zrušený od 1.1.1992

§ 215
Zrušený od 1.1.1992

§ 216
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 217
Zrušený od 1.1.1992

§ 218
Zrušený od 1.1.1992

§ 219
Zrušený od 1.1.1992

§ 220
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 221
Zrušený od 1.1.1992