§ 879w-880 DVADSIATA PIATA HLAVA Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019

DVADSIATA PIATA HLAVA
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019
§ 879w
Ustanoveniami § 446, § 447, § 447b a § 448 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. decembrom 2019; vznik týchto právnych vzťahov a vznik nárokov z týchto právnych vzťahov sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2019.

Účinnosť zákona
§ 880
Tento zákonník nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Zákon č. 58/1969 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1969.
Zákon č. 131/1982 Zb. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1983, s výnimkou ustanovenia § 489a, ktoré nadobudlo účinnosť už 1. januárom 1983.
Zákon č. 94/1988 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1988.
Zákon č. 188/1988 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1989.
Zákon č. 87/1990 Zb. nadobudol účinnosť 29. marcom 1990.
Zákon č. 105/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. májom 1990.
Zákon č. 116/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. májom 1990.
Zákon č. 87/1991 Zb. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1991.
Zákon č. 509/1991 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1992.
Zákon č. 264/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.
Zákon č. 278/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1994.
Zákon č. 249/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1994.
Zákon č. 153/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júnom 1997.
Zákon č. 211/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júlom 1997.
Zákon č. 252/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 11. októbrom 1999.
Zákon č. 218/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.
Zákon č. 261/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2001.
Zákon č. 281/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2001.
Zákon č. 23/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 7. februárom 2002.
Zákony č. 34/2002 Z.z. a č. 95/2002 Z.z. nadobudli účinnosť 1. marcom 2002.
Zákon č. 215/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2002.
Zákon č. 184/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2002.
Zákon č. 526/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003 okrem ustanovení uvedených v čl. I v trinástom bode, § 789 ods. 3 a 4, ktoré nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.
Zákony č. 504/2003 Z.z. a č. 515/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 150/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2004 okrem § 60, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 404/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004.
Zákon č. 635/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005 s výnimkou ustanovení čl. I bodu 73 a bodov 94 až 96 a čl. III, ktoré nadobudli účinnosť 1. decembra 2004, a s výnimkou čl. I bodu 13 a čl. IV bodu 5, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 2005.
Zákon č. 171/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2005.
Zákon č. 266/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2005.
Zákon č. 336/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2005.
Zákon č. 118/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2006.
Zákon č. 188/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 13. aprílom 2006.
Zákon č. 84/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2007.
Zákon č. 209/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2007.
Zákon č. 335/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2007.
Zákon č. 568/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 379/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2008.
Zákony č. 214/2008 Z.z. a č. 477/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 186/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 575/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2010.
Zákon č. 129/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 546/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 130/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2011.
Zákon č. 161/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 69/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2012.
Zákon č. 180/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2013.
Zákon č. 106/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2014.
Zákon č. 102/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 13. júnom 2014 okrem čl. II bod 1 (v znení zákona č. 151/2014 Z.z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. aprílom 2015.
Zákon č. 335/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 117/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2015.
Zákon č. 239/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 15. októbrom 2015.
Zákon č. 273/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2015.
Zákon č. 438/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 23. decembrom 2015.
Zákon č. 39/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákony č. 91/2016 Z.z. a č. 125/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 184/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2018.
Zákon č. 213/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2018.
Zákon č. 343/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 5. decembrom 2018.
Zákon č. 170/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Nález Ústavného súdu uverejnený pod č. 25/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 30. januárom 2019.
Zákon č. 394/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2019.

Novotný v.r.

Fierlinger v.r.

Lenárt v.r.