§ 842-844 Sedemnásta hlava ZMLUVA O DÔCHODKU

Sedemnásta hlava
ZMLUVA O DÔCHODKU
§ 842
Zmluvou o dôchodku sa zakladá niekomu na doživotne alebo na inak určenú dobu neurčitého trvania právo na vyplácanie určitého dôchodku.

§ 843
Zmluva o dôchodku sa musí uzavrieť písomne.

§ 844
Právo na dôchodok nemožno previesť na iného. Splatné dávky možno však postúpiť.