§ 845-846 Osemnásta hlava STÁVKA A HRA

Osemnásta hlava
STÁVKA A HRA
§ 845
(1) Výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať; vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek poskytnutých vedome do stávky alebo hry. Také výhry a pohľadávky nemožno ani platne zabezpečiť.
(2) Žreb sa posudzuje ako stávka alebo hra.

§ 846
Ustanovenie § 845 sa nevzťahuje na hazardné hry podľa osobitného predpisu. 7a)

7a) Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.