§ 312-318 Druhý oddiel Zrušený od 1.1.1992

Druhý oddiel
Zrušený od 1.1.1992
§ 312
Zrušený od 1.1.1992

§ 313
Zrušený od 1.1.1992

§ 314
Zrušený od 1.1.1992

§ 315
Zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 316
Zrušený od 1.1.1992

§ 317
Zrušený od 1.1.1992

§ 318
Zrušený od 1.1.1992