§ 183-187 Nadpis zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 183
Zrušený od 1.1.1992

§ 184
Zrušený od 1.1.1992

§ 185
Zrušený od 1.1.1992

§ 186
Zrušený od 1.1.1992

§ 187
Zrušený od 1.1.1992