§ 270-274 Nadpis zrušený od 1.1.1992

Nadpis zrušený od 1.1.1992
§ 270
Zrušený od 1.1.1992

§ 271
Zrušený od 1.1.1992

§ 272
Zrušený od 1.1.1992

§ 273
Zrušený od 1.1.1992

§ 274
Zrušený od 1.1.1992