Zákonník práce

Posledná aktualizácia: 10. júla 2020
zákonník práce
Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.