Zákonník práce

Posledná aktualizácia: 20. júna 2016
Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.Zákonník práce - Kariéra v kocke - Profesia.sk