Zákonník práce

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákonník práce
Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.