Vzor motivačného listu

Posledná aktualizácia: 11. apríla 2022
motivačný list vzor
Viete ako napísať motivačný list? Vzor motivačného listu s nápovedou vám pomôže zorientovať sa.

Ing. Lenka Brčkavá, Mlynská dolina 25, 845 45 Bratislava

ITC Comp, a.s.
Ing. Pavel Malý
Prešporská 154
842 31 Bratislava

 

Bratislava, 13. marca 2022

 

Vážený pán Malý,

na základe ponuky uverejnenej na pracovnom portáli www.profesia.sk sa uchádzam o pozíciu marketingovej špecialistky. Vaša spoločnosť ma veľmi oslovila prostredníctvom zaujímavej interaktívnej kampane k Vášmu najnovšiemu softvérovému produktu. ITC Comp, a.s. vnímam ako modernú spoločnosť s originálnym prístupom k promovaniu informačných technológií.

IT považujem za rýchlo rastúce odvetvie a nerobí mi problém orientovať sa v nových trendoch a technológiách. Vo voľnom čase ma baví študovať novinky z oblasti IT, aj preto by som chcela svoje marketingové skúsenosti preniesť do tohto sektoru ako súčasť Vášho tímu.

Mám za sebou trojročnú prax na pozícii marketingovej špecialistky v spoločnosti pôsobiacej v online prostredí, a mám pestré skúsenosti s tvorbou online i offline marketingových kampaní. Nadriadený v predchádzajúcej spoločnosti oceňoval najmä moje komunikačné schopnosti, a to vo vzťahu s verejnosťou, partnermi i s reklamnými agentúrami.

Organizácia marketingových eventov si vyžadovala flexibilnosť a správny time management pri stretnutiach s partnermi. Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam.

Plynule hovorím po anglicky, dokážem viesť obchodné rokovania, a dohovorím sa aj po nemecky. Ovládam strojopis, na úrovni používateľa pracujem s programami MS Office, Unix/Linux, som začiatočník v používaní C#, Java, HTML a CSS. Webový softvér WordPress zvládam na pokročilej úrovni ako administrátor. Bavia ma výzvy, považujem sa za empatickú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia vhodnú kandidátku na ponúkanú pracovnú pozíciu.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, ďalšie informácie veľmi rada doplním pri osobnom stretnutí.

S pozdravom

 

Lenka Brčkavá

 

V zmysle zákona Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách pre spoločnosť ITC Comp, s.r.o., súvisiacich s hľadaním práce u vás v spoločnosti.
Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie vo vašej spoločnosti. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.