Ako napísať dobrý životopis

Posledná aktualizácia: 12. novembra 2021
dobrý životopis
Prinášame rady a tipy ako napísať dobrý životopis. Životopis je prvý dokument, ktorý sa dostáva do rúk vášho potenciálneho zamestnávateľa.

Životopis je vaším prvým kontaktom so spoločnosťou, v ktorej chcete pracovať. Jeho úlohou je predstaviť vás, vaše vzdelanie, doterajšiu kariéru a skúsenosti. Vaše šance na nové miesto dokáže pozdvihnúť, ale aj potopiť. Prinášame vám rady a tipy, ako si pripraviť nepriestrelne dobrý štruktúrovaný životopis.

Ak už máte predstavu, skúste si vytvoriť štruktúrovaný životopis online. Profesia ponúka vzory životopisov, vďaka ktorým budete mať vyplnené všetky dôležité informácie. Mieru vyplnenia údajov si môžete skontrolovať.

Vytvorte si životopis online

 

Ak neviete presne ako na to, alebo si potrebujete aktualizovať životopis po dlhšej dobe, pozrite si rady, čo napísať do jednotlivých častí.

Osobné údaje - Kariéra v kocke - Profesia.sk Osobné údaje

Správne uvedené základné údaje pomôžu, aby si vás personalista zapamätal už po prvom prečítaní životopisu a mohol sa s vami spojiť. Uvádzajte ich vždy na prvú stranu a dostatočne viditeľne.

 • Neuvádzajte nepotrebné údaje ako rodinný stav, národnosť, politická príslušnosť či osobné údaje príbuzných. Personalistu nezaujímajú ani nemá právo sa vás na ne pýtať.
 • Nebojte sa vekovej diskriminácie a uveďte aj dátum narodenia. Ak ide o pozíciu určenú pre starších či seniorov, vek je skôr výhodou, iné spoločnosti zase hľadajú práve čerstvých absolventov, ktorí nemajú návyky z inej firmy.

Kontakt

Skontrolujte si správnosť kontaktných údajov, najmä presne uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 • Telefónne číslo uvádzajte vo formáte s medzinárodnou predvoľbou +421
 • Nepoužívajte e-mail, ktorý má v názve prezývky ako napríklad [email protected], už vôbec nie nadávky. Nereagujte ani z pracovnej adresy svojho súčasného zamestnávateľa. Do životopisu treba dať súkromný e-mail s vaším menom a priezviskom, je to profesionálnejšie.

Fotografia

Nebojte sa pridať svoju fotografiu, personalista vás bude vnímať osobnejšie. Vyberte však profilový portrét vhodný do formálneho dokumentu, kde sa na seba skutočne podobáte.

Prečítajte si tiež: Akú fotku do životopisu 

Vzdelanie - Kariéra v kocke - Profesia.sk Vzdelanie

Začnite najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania. Vypíšte celý názov školy, nepíšte skratky. Spomeňte odbor, ktorý ste študovali, získaný titul aj rok ukončenia.

 • Do životopisu patrí aj informácia o externom štúdiu či nedokončení uvedeného štúdia. Ak ste ešte na škole, uveďte predpokladanú dobu ukončenia štúdia.
 • Absolventi môžu uviesť názov diplomovej práce, najmä ak súvisí s pozíciou, na ktorú reagujú. Pripravte sa však na to, že zamestnávateľ sa bude pýtať aj na obsah a výstup z diplomovej práce.
 • Základnú školu uvádzajte iba v prípade, že je to vaše najvyššie ukončené vzdelanie.

Doplňujúce vzdelanie

Kurzy, rekvalifikácie či školenia, ktoré sú aktuálne v súvislosti s pozíciou, na ktorú sa hlásite vo výberovom procese, zdvihnú váš kredit.

 • Uveďte inštitúciu, ktorá vzdelávanie poskytla, dobu trvania, prípadne čím bolo štúdium zakončené (certifikáty, oprávnenia a pod.).
 • Vyberte však iba tie kurzy, ktoré sa týkajú danej pozície, ostatné môžete spomenúť na pohovore.

Pracovné skúsenosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Pracovné skúsenosti

Zoraďte pracovnú históriu chronologicky od najaktuálnejšej smerom do minulosti. Pri každom zamestnaní uveďte názov firmy a pracovnej pozície, ktorú ste zastávali, rok nástupu a odchodu a stručný popis vašej pracovnej náplne.

 • Stručne a jasne popíšte pracovnú náplň, aby z nej bolo zrejmé, čo všetko ste mali na starosti. Nekopírujte doslovne pracovnú náplň, ktorú vám dal zamestnávateľ, a nepoužívajte interné skratky, môžu byť nezrozumiteľné. K výstižnému popisu pracovnej náplne sa môžete inšpirovať na www.pozicie.sk.
 • Pokiaľ ide o neznámu, menšiu spoločnosť, je dobré spomenúť, čím sa zaoberá (napr. IT spoločnosť, výrobná spoločnosť nábytku a pod.).
  Ak si hľadáte zamestnanie v inej krajine, vaša firma tam nemusí byť známa, popíšte ju preto so zvýšenou pozornosťou.
 • Ak máte za sebou mnoho zamestnaní, venujte sa posledným trom pracovným miestam. Ostatné len v skratke spomeňte, viac sa im môžete venovať na pohovore.

 Znalosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Znalosti

Ohodnoťte, ako ovládate špecifické poznatky a zručnosti, ktoré si vyžaduje daná pracovná pozícia. Vyberte najmä to, čo môže potenciálny zamestnávateľ považovať za prínosné a výnimočné (znalosti v projektovom riadení, rôzne vyhlášky a osvedčenia na obsluhu zariadení v rámci konkrétnych špecializácií a pod.). Ak máte prax s niečím, čo nie je úplne bežné, dajte o tom vedieť. Uveďte aj výrazné pracovné projekty či úspechy, ktoré ste dosiahli.

Jazykové znalosti

Napíšte konkrétne jazyky a úrovne, ako ich ovládate. Ak si nie ste istý, dajte sa otestovať odborníkom.

 • Vyberte si niektorú zo štandardizovaných úrovní: úplný začiatočník (A1) / začiatočník (A2) / mierne pokročilý (B1) / stredne pokročilý (B2) / pokročilý (C1) / expert (C2).
 • Anglický jazyk si môžete otestovať online na www.tracktest.eu.
 • Ak navštevujete jazykovú školu, uveďte to v životopise. Zamestnávatelia oceňujú každú aktivitu navyše.
 • Tu sa neodporúča zavádzať a klamať, personalista si vaše znalosti môže otestovať priamo na pohovore.

Počítačové znalosti

 • Ohodnoťte, ako zvládate programy potrebné pre výkon daného povolania. Vyberte si niektorú z úrovní: základy / pokročilý / expert.
 • Ak máte znalosti grafických programov, alebo s programovaním, uveďte konkrétne príklady a ukážky.

Vodičský preukaz - Kariéra v kocke - Profesia.sk Vodičský preukaz

Uvádzajte iba v prípade, ak máte vodičský preukaz a ste aktívni šofér. Presne špecifikujte skupinu či informáciu o najazdených kilometroch.

Moje vlastnosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Moje vlastnosti

Opíšte svoju osobnosť, buďte originálni a nevymenúvajte všeobecné prídavné mená ako „komunikatívny, samostatný, kreatívny“. Nebojte sa svoje znalosti ukázať v dlhších vetách a podložte svoje tvrdenia konkrétnymi príkladmi. Napríklad: „Som tímový hráč“ môžete povedať takto: Schopnosť spolupracovať a tímového ducha som preukázal pôsobením v medzinárodnom kolektíve. Okrem toho som sa novým kolegom vždy venoval aj mimo práce. Brával ich na prednášky či ukázal im mesto.“

 • Vystihnite kladné stránky, nikdy nespomínajte tie záporné.
 • Ak prikladáte aj motivačný alebo sprievodný list, venujte sa viac vašim vlastnostim priamo v ňom.

Záujmy - Kariéra v kocke - Profesia.sk Záujmy

Hobby a voľnočasové aktivity vypovedajú o vašich kvalitách či talente. Spomeňte, čo vás baví a čomu sa venujete dlhodobo. Môžete uviesť aj úspechy, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť, napr. že ste úspešne dokončili maratón, alebo ak vaše koníčky verejne vystavujete a pod.

Referencie - Kariéra v kocke - Profesia.sk Referencie

Referencie sú žiadanou súčasťou životopisu. Kontaktné osoby vopred poproste o súhlas a informujte ich, na akú pracovnú pozíciu reagujete.

Súčasťou životopisu môže byť aj preklik na osobnú webstránku či profesionálne práce, ktorými sa chcete prezentovať.

Motivačný list - Kariéra v kocke - Profesia.sk Sprievodný list

Keď reagujete na akúkoľvek pracovnú ponuku, mali by ste odpovedať tzv. sprievodným listom. Či už cez váš email alebo formulár na stránke spoločnosti. Je to text, ktorým odôvodňujete, prečo sa zaujímate o danú pozíciu. Uvádzajte ho vždy, aj keď posielate motivačný list. Zdôvodnite v ňom svoju motiváciu reagovať na ponuku, utkviete tak personalistovi v pamäti. Pár tipov pre sprievodný list/email:

 • do predmetu uveďte pozíciu, o ktorú sa zaujímate,
 • buďte struční, optimálna dĺžka sú dva odstavce, ak je niečo, čo sa nehodilo do životopisu (alebo motivačného listu), spomeňte to tu,
 • vyzdvihnite súvis medzi vami a danou pozíciou a napíšte, prečo na ňu reagujete, a prečo ste vhodný kandidát.

Prečítajte si tiež: Ako napísať dobrý motivačný list

Záverečné rady - Kariéra v kocke - Profesia.sk Záverečné rady

 • Pred odoslaním skontrolujte, či je všetko gramaticky a fakticky správne a bez preklepov.
 • Upravte formálnu a grafickú stránku – používajte najviac dva typy písma, neutrálny font a primeranú veľkosť.
 • Aktualizujte dátum a miesto.
 • Nezavádzajte, nepreceňujte sa, no ani sa nepodceňujte. Nechajte si poradiť od odborníkov a verte si.
 • Pri kreatívnych pozíciách sa pohrajte aj s grafickým návrhom. Váš životopis nemusí byť vôbec v takejto štruktúre, použite obrázok, graf, ikony – čokoľvek, čo vás graficky odprezentuje tak, že sa v tom personalista rýchlo zorientuje.
 • Pozrite si príklady a šablóny na internete. Berte ich však ako inšpiráciu, nekopírujte ich. Ak vám so životopisom niekto pomáhal, skontrolujte si, aby finálne informácie boli pravdivé.
Vytvorte si životopis online