Otázky na pohovore

Posledná aktualizácia: 13. apríla 2015
Na väčšine pohovorov dostanete aj rovnakú sériu otázok. My vám prezradíme, ktoré to sú, a vy sa na ne môžete pripraviť vopred.Otázky na pohovore - - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Na väčšine pohovorov dostanete aj rovnakú sériu otázok, na ktoré si vopred pripravte odpovede, ktoré však nebudú šablónovité, ale prezradia viac pozitív o vašom charaktere aj o vašom záujme pracovať v danej spoločnosti.

Tu sú tie najčastejšie vzťahujúce sa na pracovnú pozíciu:

 • Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
 • Čo viete o nás?
 • Prečo práve my?
 • Prečo práve táto pozícia?
 • Čo chcete dosiahnuť v rámci ponúkanej pozície?

Pýtať sa vás budú ale aj na vaše motivácie, skúsenosti či úspechy:

Vaše odpovede by mali obsahovať popis konkrétneho správania sa, najlepšie z pracovného života. Porozmýšľajte o vhodnom príklade, úspechu, či situácii. Vyhýbajte sa všeobecným odpovediam, ktoré viac zahmlievajú ako odkrývajú skutočnosť. V žiadnom prípade nezavádzajte. Pripravte sa na nasledujúce otázky:

 • Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
 • Ako sa prejavili v poslednom zamestnaní?
 • Aký projekt ste naposledy vyriešili?
 • Priniesli ste niečo nové, tvorivé do spoločnosti?
 • Čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v poslednom zamestnaní?
 • Čo by pre vás znamenalo, keby sme vás neprijali?
 • Vymenujte vaše silné stránky.
 • Popíšte, v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo?
 • Čo vás motivuje v práci?
 • Čím sa líšite od ostatných?
 • Kde sa vidíte o jeden, tri, päť, desať rokov?
 • Pracujete radšej v kolektíve alebo sám? A prečo?
 • Ako riešite konflikty? Popíšte konkrétnu situáciu, ako ste zvládli konflikt.
 • Aké sú vaše záujmy a mimopracovné aktivity?

Citlivé otázky

Pozor na etické pravidlá a otázky a témy osobného charakteru týkajúce sa vášho súkromia, náboženstva, rodinného stavu či sexuálnej orientácie. Personalista sa na ne nemôže pýtať. Ak sa vás ich pohovorujúci predsa len opýta, skúste taktne odpovedať napríklad nasledovne: Ak by bolo možné, rád by som sa tejto otázke vyhol, alebo Môže moja odpoveď ovplyvniť výsledok pohovoru?, Rád by som sa zameral na osobnostné predpoklady a zručnosti viažuce sa k pozícii.

Užitočné odkazy:

Ak sa vám nepodarí uspieť, nezúfajte. Hľadajte možnosti zlepšovania, napríklad cez našu sekciu Moja životná situácia. Pozrite sa, ako čo najlepšie napísať životopis a motivačný list. A skúšajte ďalšie vhodné pracovné ponuky na našej stránke.

Pozrite si aktuálnu ponuku práce