Otázky na pohovore

Posledná aktualizácia: 12. novembra 2021
otázky na pohovore
Existujú otázky na pohovore, ktoré sú štandardom. Stretnete sa s nimi takmer na každom pracovnom pohovore. My vám prezradíme, ktoré to sú, a vy sa na ne môžete pripraviť vopred.

Ak ste absolvovali viacej pohovorov po sebe, mohli ste si všimnúť, že niektoré otázky sa opakujú. Nie je to však z dôvodu, že by personalisti neboli dostatočne kreatívni. Ide o otázky, ktoré im odhalia hlavný motív uchádzača, prečo hľadá novú prácu, prečo odišiel z predchádzajúcej a prečo si vybral práve ich spoločnosť. Tiež odkryjú jeho charakter. Pozitívne je, že si na takéto otázky viete pripraviť odpovede vopred.

Najčastejšie otázky na pohovore:

 • Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
 • Čo viete o nás?
 • Prečo práve my?
 • Prečo práve táto pozícia?
 • Čo chcete dosiahnuť v rámci ponúkanej pozície?

Pýtať sa vás budú ale aj na vaše motivácie, skúsenosti či úspechy

Vaše odpovede by mali obsahovať popis konkrétneho správania sa, najlepšie z pracovného života. Porozmýšľajte o vhodnom príklade, úspechu či situácii. Vyhýbajte sa všeobecným odpovediam, ktoré viac zahmlievajú ako odkrývajú skutočnosť. V žiadnom prípade nezavádzajte. Pripravte sa na nasledujúce otázky:

 • Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
 • Aký projekt ste naposledy vyriešili?
 • Priniesli ste niečo nové, tvorivé do spoločnosti?
 • Čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v poslednom zamestnaní?
 • Čo by pre vás znamenalo, keby sme vás neprijali?
 • Vymenujte vaše silné stránky.
 • Aké sú vaše slabé stránky?
 • Popíšte, v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo?
 • Čo vás motivuje v práci?
 • Čím sa líšite od ostatných?
 • Pracujete radšej v kolektíve alebo sám? A prečo?
 • Ako riešite konflikty? Popíšte konkrétnu situáciu, ako ste zvládli konflikt.
 • Aké sú vaše záujmy a mimopracovné aktivity?

Nečakané otázky

Obľúbená metóda, ktorú personalisti na pohovoroch často využívajú sú neštandardné otázky. Slúžia na to, aby personalista videl, ako uchádzač reaguje v situácii, ktorú nemá nacvičenú, alebo sa v nej necíti komfortne. V mnohých prípadoch nie je dôležitá odpoveď na takéto otázky, ale spôsob akým kandidát zareaguje a ako rozmýšľa. Pri technickejších povolaniach do tejto kategórie spadajú logické úlohy alebo hlavolamy.

Môžu to byť otázky ako:

 • Aké tri veci by ste si zobrali na opustený ostrov?
 • Aký darček by ste nám vybrali?
 • Keby ste vyhrali v lotérii, prišli by ste na druhý deň do práce?
 • Na ktoré zviera sa najviac podobáte?
 • Aká je najväčšia chyba, ktorú ste kedy spravili?
 • Aký je uhol medzi hodinovou ručičkou a minútovou ručičkou na analógových hodinách?

Citlivé otázky

Pozor na etické pravidlá a otázky a témy osobného charakteru týkajúce sa vášho súkromia, náboženstva, rodinného stavu či sexuálnej orientácie. Personalista sa na ne nemôže pýtať. Ak sa vás ich pohovorujúci predsa len opýta, skúste taktne odpovedať napríklad nasledovne: Ak by bolo možné, rád by som sa tejto otázke vyhol, alebo Môže moja odpoveď ovplyvniť výsledok pohovoru?, Rád by som sa zameral na osobnostné predpoklady a zručnosti viažuce sa k pozícii.

Užitočné odkazy:

Ak sa vám nepodarí uspieť, nezúfajte. Hľadajte možnosti zlepšovania, napríklad cez našu sekciu Moja životná situácia. Pozrite sa, ako čo najlepšie napísať životopis a motivačný list. A skúšajte ďalšie vhodné pracovné ponuky na našej stránke.

Pozrite si aktuálnu ponuku práce