Benefity

Posledná aktualizácia: 4. apríla 2016
Benefity sú jedným z dôležitých kritérií pri posudzovaní atraktivity firmy v očiach jej zamestnancov.Benefity - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Už pri vyjednávaní platu na pohovore neodmietajte prácu len kvôli platu, ktorý nezodpovedá vašim očakávaniam. Služobné auto aj na súkromné účely, mobilný telefón alebo pripojením na internet z domu, vám môžu zvýšiť plat až o niekoľko desiatok eur.

Posolstvo zamestnaneckých výhod

Keď vám firma poskytuje aj nefinančné výhody, znamená to, že vás nepovažuje len za nástroj slúžiaci na vytváranie zisku. Má záujem na tom, aby ste sa stotožnili s firmou, aby ste získali pocit spolupatričnosti, chce podporiť fungovanie tímového ducha a chce vás čo najviac motivovať. Ak vám zaplatí kultúrne podujatia, šport, či iné rekreačné aktivity, chce tým s najväčšou pravdepodobnosťou kompenzovať vysoké pracovné tempo a nasadenie, ktoré od vás očakáva.

Benefity a kompenzácie

Je potrebné odlišovať benefity od kompenzácií. Kompenzácie znamenajú právom nárokované preplácanie určitých služieb zamestnancov zamestnávateľom. Na rozdiel od toho, benefity sú finančné alebo nefinančné služby, ktoré vám zamestnávateľ poskytuje, aby vám skvalitnil život a tým vám chce zvýšiť motiváciu, lojalitu, kvalitu i kvantitu vašich výkonov.

Spôsoby poskytovania zamestnaneckých benefitov

Zamestnanecké výhody môže firma poskytovať dvoma spôsobmi:

 1. Plošné poskytovanie všetkých benefitov všetkým zamestnancom. Teda všetci zamestnanci majú nárok na všetky benefity. To, či ich čerpajú, alebo nie, je len a len na nich.
 2. Cafeteria systém, kedy si zamestnanec volí v rámci stanoveného limitu práve tie výhody, ktoré pre neho predstavujú najväčšiu hodnotu. Celkový rozpočet, ktorý firma na tento spôsob vyhradí, je síce rovnaký, ale pre vás, ako pre zamestnanca je lepší, pretože pomocou neho môžete optimalizovať čerpanie zamestnaneckých výhod podľa toho, čo osobne preferujete.

Najobľúbenejšie benefity

Podľa nášho prieskumu na platy.sk najrozšírenejším benefitom roku 2015 boli firemné akcie. Nasleduje poskytovanie rôznych nápojov na pracovisku zadarmo a vzdelávanie zamestnancov. Veľmi zriedkavo sa poskytujú benefity ako príspevok na bývanie alebo nadštandardná zdravotná starostlivosť. Takmer tretina respondentov uviedla, že nedisponuje žiadnym benefitom. Tento podiel zamestnancov je posledné roky nezmenený.

 • firemné akcie,
 • nápoje zadarmo,
 • vzdelávanie,
 • flexibilný pracovný čas,
 • mobilný telefón na súkromné účely,
 • zamestnanecké zľavy,
 • príspevok spoločnosti na DDS,
 • notebook aj na súkromné účely,
 • práca z domu,
 • dovolenka navyše,
 • strava nad rámec zákona,
 • auto aj na súkromné účely,
 • zdravotné pripoistenie,
 • preplatenie dopravy do práce,
 • preplatenie športových aktivít,
 • sick day,
 • nadštandardná zdravotná starostlivosť,
 • príspevok na bývanie.

Dohodnite sa so zamestnávateľom

Čo robiť v prípade, keď vám benefity, ktoré váš zamestnávateľ ponúka, nevyhovujú, prípadne vám neposkytuje žiadne? Môžete sa ich domáhať?

Firma poskytuje nefinančné odmeňovanie dobrovoľne, preto by domáhanie nebolo na mieste. Nemusíte sa však so súčasným stavom zmieriť. Skúste sa porozprávať s vaším nadriadeným. Navrhnite, aký benefit by bol pre vás a pre vašich kolegov vhodný a prečo. Ak sa vám podarí zistiť, že podobné výhody poskytuje svojim zamestnancom väčšina konkurenčných spoločností, je pravdepodobné, že vás zamestnávateľ neodmietne. Môžete sa pokúsiť spojiť sily so svojimi kolegami. Pokiaľ viacerí z vás majú záujem o rovnaký alebo podobný benefit, zamestnávateľ možno skôr podporí takúto spoločnú požiadavku. Toto sú najčastejšie želané benefity slovenských zamestnancov:

 • odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách,
 • mobilný telefón aj na súkromné účely,
 • zdravotné poistenie,
 • jazykové vzdelávanie,
 • nápoje zadarmo (káva, čaj, minerálky,…),
 • flexibilný pracovný čas,
 • firemné akcie,
 • parkovacie miesto v mieste práce,
 • notebook aj na súkromné účely,
 • auto aj na súkromné účely,
 • preplatenie dopravy do práce,
 • príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie,
 • dovolenka navyše,
 • práca z domu,
 • zľavy na produkty a služby spoločnosti,
 • sick day, preplatené voľno na zotavenie,
 • odchodné po odchode na dôchodok,
 • odmeny pri pracovných a životných jubileách,
 • príspevok na bývanie,
 • strava nad rámec zákona,
 • príspevok na dovolenku,
 • deň voľna pri narodeninách,
 • ovocie na pracovisku,
 • oddychová, relaxačná miestnosť,
 • preplatenie športových aktivít,
 • odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok,
 • nadštandardná zdravotná starostlivosť,
 • preplatenie internetu využívaného doma,
 • pôžičky pre zamestnancov,
 • masáže na pracovisku,
 • škôlka pre deti zamestnancov,
 • sabbatical, pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
Porovnajte si svoj plat a benefity
Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o tom, aké benefity môžete zamestnávateľovi navrhnúť? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.