Benefity

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2023
benefity
Atraktivita firmy ako zamestnávateľa sa odvíja aj toho, aké benefity zamestnancom poskytuje.

Pre mnohých sú ponúkané benefity významným faktorom pri rozhodovaní sa, či príjmu pracovnú ponuku firmy. Majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní tzv. work-life balans, častokrát môžu byť významným doplnkom k mzde alebo marketingovým nástrojom na akvizíciu nových zamestnancov.

Prečo firmy ponúkajú benefity?

Už pri vyjednávaní platu na pohovore, alebo pri ponúknutí pracovnej zmluvy sa hovorí o zamestnaneckých výhodách. Služobné auto, telefón či notebook aj na súkromné účely môžu ušetriť osobné náklady o desiatky aj stovky eur. Keď vám firma poskytuje finančné aj nefinančné výhody, znamená to, že vás nepovažuje iba za nástroj slúžiaci na vytváranie zisku. Chce tým podporiť fungovanie tímového ducha, chce vás motivovať a vzbudiť pocit stotožnenia. Ak vám umožní vykonávať športové alebo kultúrne aktivity, ponúkne ovocie či nápoje zadarmo, chce kompenzovať vysoké pracovné tempo a nasadenie, ktoré od vás očakáva. Ide o jednoduchý princíp reciprocity, vy firme niečo odovzdávate a ona vám dáva niečo späť.

Spôsoby poskytovania zamestnaneckých benefitov

Zamestnanecké výhody môže firma poskytovať dvoma spôsobmi:

 1. Plošné poskytovanie všetkých benefitov všetkým zamestnancom. Teda všetci zamestnanci majú nárok na všetky benefity. To, či ich čerpajú, alebo nie, je len a len na nich.
 2. Benefity cafeteria je systém, kedy si zamestnanec volí v rámci stanoveného limitu práve tie výhody, ktoré pre neho predstavujú najväčšiu hodnotu. Celkový rozpočet, ktorý firma na tento spôsob vyhradí, je síce rovnaký, ale pre vás, ako pre zamestnanca je lepší, pretože pomocou neho môžete optimalizovať čerpanie zamestnaneckých výhod podľa toho, čo osobne preferujete.

Zamestnanecké benefity a dane

Sú benefity, ktoré firma ponúka skutočne zadarmo? Niektoré benefity si spoločnosť môže uplatniť ako daňový základ, a niektoré podliehajú dani z príjmov a odvodom na strane zamestnanca.

Napríklad v prípade stravných lístkov je zamestnávateľ povinný zo zákona prispieť minimálne 55% z hodnoty stravného lístka. Častým benefitom môže byť, že zamestnávateľ hradí zamestnancom viac ako je povinný alebo až plnú sumu stravného lístka. Takýto benefit je u zamestnanca príjmom oslobodením od dane.

To, aké príjmy zamestnanca sa zaraďujú medzi príjmy zo závislej činnosti a sú zdaniteľným príjmom zamestnanca definuje § 5 ods. 1 – 4 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov .

Finančné a nefinančné benefity

Zamestnanecké výhody sa členia na dve hlavné skupiny, a to finančné a nefinančné benefity. Medzi finančné benefity sa radia rôzne príspevky alebo služby, ktoré ušetria zamestnancom ich vlastné peňažné prostriedky.

Medzi najobľúbenejšie finančné benefity patria:

 • 13. plat
 • 14. plat
 • mobilný telefón na súkromné účely
 • zamestnanecké zľavy
 • auto aj na súkromné účely
 • príspevok na cestovanie do práce
 • príspevok spoločnosti na doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevok na bývanie
 • odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • príspevok na dovolenku
 • preplatenie športových aktivít
 • zdravotné pripoistenie
 • sick day, preplatené voľno na zotavenie
 • strava nad rámec zákona
 • zľavy na firemné produkty alebo služby

Obľúbené sú aj nefinančné benefity, ktoré podporujú zdravie a kondíciu zamestnancov či stmeľujú tímového ducha. Nefinančné benefity sú:

 • dovolenka navyše
 • narodeninové voľno
 • voľno navyše pri narodení dieťaťa
 • flexibilný pracovný čas
 • voľná dochádzka
 • odborné alebo jazykové vzdelávanie
 • firemné akcie, teambuildingy
 • nápoje zadarmo
 • ovocie zadarmo
 • práca z domu
 • oddychová, relaxačná miestnosť alebo zóna
 • cvičenie v kancelárii
 • masáže
 • škôlka pre deti zamestnancov
Porovnajte si svoj plat a benefity