Stravné

Posledná aktualizácia: 13. apríla 2015
Stravovanie zamestnancov je jednou zo základných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania.Stravné - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Zákonník práce stravovanie zamestnancov zaraďuje medzi základné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a ukladá povinnosť každému zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny, zabezpečovať stravovanie.

Nárok zamestnanca na poskytnutie stravy vzniká, ak:

  • pracuje na základe pracovnej zmluvy,
  • v rámci jednej zmeny vykonáva svoju prácu dlhšia ako 4 hodin,
  • bez ohľadu na to, či pracuje na riadny, alebo kratší pracovný úväzok,
  • bez ohľadu na to, či pracuje na jednu alebo viac zmien..

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. V uvedenom prípade nejde o povinnosť, ale iba o zákonom predpokladanú možnosť zo strany zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný stravovanie zamestnancov zabezpečovať jednou z týchto možností:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa v blízkosti pracoviska,
  • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej sprostredkovať stravovacie služby, inými slovami prostredníctvom predaja stravovacích poukážok tzv. gastrolístkov.

Formu zabezpečenia stravovania určuje zamestnávateľ. Výnimkou je, ak forma zabezpečenia stravovania sa stala súčasťou kolektívnej zmluvy platnej medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. V týchto prípadoch formu zabezpečovania stravovania zamestnávateľ môže zmeniť iba so súhlasom zástupcov zamestnancov.

Stravné riešia nasledujúce zákony:

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o vašom nároku na stravné? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.