Stravné

Posledná aktualizácia: 10. mája 2024
stravné
Stravovanie zamestnancov je jednou zo základných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať všetkým zamestnancom stravovanie buď v mieste ich pracoviska, alebo v jeho okolí. Definuje to § 152 Zákonníka práce.

Nárok zamestnanca na poskytnutie stravy vzniká, ak:

  • pracuje na základe pracovnej zmluvy,
  • v rámci jednej zmeny vykonáva svoju prácu dlhšia ako 4 hodin,
  • bez ohľadu na to, či pracuje na riadny, alebo kratší pracovný úväzok,
  • bez ohľadu na to, či pracuje na jednu alebo viac zmien..

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. V uvedenom prípade nejde o povinnosť, ale iba o zákonom predpokladanú možnosť zo strany zamestnávateľa.

Zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje podaním jedného teplého jedla, vrátane nápoja. Môže to realizovať jednou z týchto možností:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa v blízkosti pracoviska,
  • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej sprostredkovať stravovacie služby, inými slovami prostredníctvom predaja stravovacích poukážok tzv. stravných lístkov (gastrolístkov), od 1. januára 2023 primárne formou elektronických stravovacích kariet alebo alternatívne poskytnutím finančného príspevku.

Príspevok na stravovanie

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie mimo vlastnú kantínu alebo jedáleň, je povinný prispievať na stravovanie zamestnancov v sume najmenej 55 % ceny jedla. Najčastejším spôsobom je prostredníctvom stravovacích poukážok, stravovacej karty alebo finančného príspevku.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je od 1.1.2024 5,85 €. Minimálna výška príspevku zamestnávateľa je 3,22 €.

Stravné pri pracovnej ceste

Zamestnancovi na pracovnej ceste patrí tzv. stravné, čo prestavuje náhradu za vynaložené peňažné prostriedky za jeho stravu počas trvania pracovnej cesty. Suma stravného závisí od času stráveného na pracovnej ceste, pričom zákon uznáva tieto časové pásma:

  • 5 až 12 hodín – 7,80 €,
  • nad 12 hodín až 18 hodín – 11,60 €,
  • nad 18 hodín – 17,40 €.

Stravné zamestnávateľ neposkytuje v prípade, že zamestnanec má na pracovnej ceste zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu. Ak má stravovanie zabezpečené iba čiastočne, napríklad raňajky, stravné sa mu adekvátne kráti.

Formu zabezpečenia stravovania určuje zamestnávateľ. Výnimkou je, ak forma zabezpečenia stravovania sa stala súčasťou kolektívnej zmluvy platnej medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. V týchto prípadoch formu zabezpečovania stravovania zamestnávateľ môže zmeniť iba so súhlasom zástupcov zamestnancov.

Stravné riešia nasledujúce zákony: