Čl.IV Účinnosť

Čl.IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 5 ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Zákon č. 140/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2008.
Zákon č. 540/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 13. decembrom 2008.
Zákon č. 461/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 170/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2009.
Zákon č. 67/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2010.
Zákon č. 131/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 132/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010 okrem ustanovení uvedených v čl. I bodoch 1, 3, 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 172/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 470/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 306/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 15. októbrom 2012.
Zákon č. 74/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákon č. 153/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2013.
Zákon č. 204/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2014.
Zákon č. 77/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2015.
Zákon č. 403/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákony č. 91/2016 Z.z. a č. 125/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 355/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 40/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2017.
Zákon č. 150/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 15. októbrom 2017.
Zákon č. 289/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2017 okrem čl. I § 30 ods. 1 písm. k) v šiestom bode, ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2018.
Zákon č. 292/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 87/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2018.
Zákon č. 475/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 69/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 6. aprílom 2020.
Zákon č. 119/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 18. májom 2020.
Zákon č. 125/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. májom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020.
Zákon č. 242/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 9. septembrom 2020.
Zákon č. 286/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 15. októbrom 2020.
Uznesenie Ústavného súdu SR, uverejneného pod č. 318/2020 Z.z., nadobudlo právoplatnosť a všeobecnú záväznosť 13. novembrom 2020.
Zákon č. 319/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 14. novembrom 2020.
Zákon č. 220/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júnom 2021.
Zákon č. 252/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2021.
Zákon č. 304/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 28. júlom 2021.
Zákon č. 412/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2021.
Zákon č. 533/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 29. decembrom 2021.
Nález Ústavného súdu uverejnený pod č. 551/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 2021.
Zákon č. 249/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2022.
Zákon č. 517/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2022 okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 63, 65 až 70, ktoré nadobudli účinnosť 12. januárom 2023.

Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.