PRÍL.6 Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi

PRÍL.6
Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi
------------------------------------------------------------------------------------------
Meno:                      O koľký prípad v rodine v
                         epidemiologickej súvislosti ide:

Priezvisko:                   

Bydlisko (obec, ulica, číslo):          Dátum izolácie (deň, mesiac, rok):


Rodné číslo:                   Kontakt s osobou, ktorá vykonávala
                         epidemiologicky závažnú činnosť*:
Dátum narodenia:                 

Zamestnanie (slovom):              1. áno         2. nie
                         Bol tejto osobe nariadený zvýšený
                         zdravotný dozor*:

Názov a adresa kolektívneho zariadenia (slovom): 1. áno         2. nie
                         Miesto izolácie*:

Diagnóza                     1. doma

latinský názov:                 2. na infekčnom oddelení

kód MKCH:                    3. inde

Obec ochorenia:                 4. neizolovaný

Miesto nákazy:                  V prípade nemocničnej nákazy

Dátum prvých príznakov (deň, mesiac, rok):    kód zariadenia a oddelenia, v ktorom
                         došlo k nákaze:

Dátum hlásenia (deň, mesiac, rok):        Diagnóza pri prijatí
                         latinský názov:

Klasifikácia prípadu*:              kód MKCH:

1. možný                     Meno a kód hlásiaceho lekára (pečiatka):
2. pravdepodobný                 
3. potvrdený                   
------------------------------------------------------------------------------------------