Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyšetrení pracovníkmi mikrobiologických laboratórií Meno:

Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyšetrení pracovníkmi mikrobiologických laboratórií
Meno:
Priezvisko:
Bydlisko (obec, ulica, číslo):
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Miesto odberu (ambulancia, oddelenie):
Kód odoberajúceho lekára:
Mikrobiologické vyšetrenie
Dátum odberu:
Dátum vyšetrenia:
Druh vyšetreného materiálu:
Druh mikrobiologického vyšetrenia:
Pozitívny výsledok:
Názov vyšetrujúceho laboratória: