Zákon o službách zamestnanosti

Posledná aktualizácia: 10. júla 2020
zákon o službách zamestnanosti
Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.