Zákon o službách zamestnanosti

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o službách zamestnanosti
Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.