Čl.VII Účinnosť

Čl.VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 191/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom 2004.
Zákon č. 365/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 614/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 25. novembrom 2004.
Zákon č. 585/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2004.
Zákon č. 1/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2005.
Zákon č. 82/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2005.
Zákony č. 528/2005 Z.z. a č. 573/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 310/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2006.
Zákon č. 693/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 561/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 139/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2008 okrem čl. I § 50b a § 50c, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembrom 2008.
Zákon č. 233/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2008.
Zákon č. 263/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2008.
Zákony č. 460/2008 Z.z. a č. 562/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 49/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2009. Ustanovenia § 50e až 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010 a ustanovenie § 50d v čl. I stráca účinnosť 31. decembra 2011.
Zákon č. 108/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009.
Zákon č. 266/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 7. júlom 2009.
Zákon č. 463/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákon č. 594/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2010.
Zákon č. 52/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2010.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 373/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 23. septembrom 2010 okrem § 72o v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku III, ktoré nadobudli účinnosť 1. decembrom 2010, a okrem prvého bodu až pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až tridsiateho druhého bodu a § 72p a 72r v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku II, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 120/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 223/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 2011.
Zákon č. 231/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2011.
Zákon č. 257/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011.
Zákon č. 468/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 324/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 96/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2013.
Zákon č. 308/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2013.
Zákon č. 352/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2013 okrem čl. XVII druhého až šiesteho bodu, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákony č. 417/2013 Z.z., č. 436/2013 Z.z. a č. 495/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákony č. 310/2014 Z.z. a č. 311/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 14/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2015.
Zákon č. 336/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2015.
Zákon č. 353/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016 okrem čl. I bodu 15 (§ 70 ods. 7 písm. g)) a bodu 19 (§ 72y), ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 378/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Zákon č. 91/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Zákony č. 389/2015 Z.z. a č. 310/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 81/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2017 okrem čl. I bodov 44, 50 a 51 a bodu 59 § 72ab, ktoré nadobudli účinnosť 1. októbrom 2017, a okrem čl. I bodu 10, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 82/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2017.
Zákon č. 57/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2018.
Zákony č. 64/2018 Z.z., č. 63/2018 Z.z. a č. 108/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 112/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018 okrem čl. XIII bodov 15 a 16, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2018, čl. XIII bodu 1, 3, 5, 8, 12 a § 72ag v bode 21, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2021.
Zákon č. 177/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2018.
Zákon č. 376/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 35/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2019.
Zákon č. 223/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019.
Zákon č. 221/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2019 okrem čl. XVII bodov 2 a 4, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2021.
Zákon č. 63/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 27. marcom 2020.
Zákon č. 374/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 66/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 4. aprílom 2020.
Zákon č. 95/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 25. aprílom 2020.
Zákon č. 127/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. májom 2020.
Zákon č. 225/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020.
Zákon č. 264/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 29. septembrom 2020.
Zákon č. 9/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 19. januárom 2021.
Zákon č. 76/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2021.
Zákon č. 480/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 16. decembrom 2021.
Zákon č. 310/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2022 okrem čl. XVII bodu 4, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2024.
Zákon č. 215/2021 Z.z. v znení zákona č. 480/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2022.
Zákon č. 92/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 30. marcom 2022.
Zákony č. 82/2022 Z.z. a č. 101/2022 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2022.
Zákony č. 112/2022 Z.z., č. 113/2022 Z.z., č. 426/2022 Z.z. a č. 430/2022 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 488/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2023 okrem čl. I bodov 100, 122 až 124, 126 až 129, § 57 ods. 1 v bode 131, bodov 132, 134 až 138, 141, 145, 149, 154, 158, 168, 170 a § 72ax v bode 175, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2024.
Zákon č. 65/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 28. februárom 2023 okrem čl. V bodu 2, ktorý nadobudol účinnosť 1. aprílom 2023.

Rudolf Schuster v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.