§ 50g Zrušený od 1.1.2011

§ 50g
Zrušený od 1.1.2011

51) § 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z.z.
§ 13 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.