§ 52a Zrušený od 1.1.2023

§ 52a
Zrušený od 1.1.2023

13a) Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46e) Čl. 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.