§ 41a Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích krajín

§ 41a
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích krajín
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov obsahuje osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. D.

18b) § 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z.z. v znení zákona č. 223/2011 Z.z.