§ 72ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021

§ 72ag
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Dňom 1. januára 2021 zaniká postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania.