§ 40 Evidencia voľných pracovných miest

§ 40
Evidencia voľných pracovných miest
Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca. Evidencia voľných pracovných miest obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. B.