Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Posledná aktualizácia: 12. novembra 2021
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Pozrite si zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a nájdite ten, pod ktorý patríte.

Vyberte kraj, v ktorom máte trvalý pobyt:

Úrady práce v Banskobystrickom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/2440 111
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/bb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Pracovisko Banská Štiavnica
A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Tel.: 045/2444 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/bs

Pracovisko Žarnovica
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Tel.: 045/2448 100

Pracovisko Nová Baňa
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/2447 100
fax: 045 2447 109

Pracovisko Žiar nad Hronom
SNP 122, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/2445 100
fax: 045 2445 109

Pracovisko Kremnica
Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
Tel.: 045/2446 100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Rázusová 40, 977 01 Brezno
Tel.: 048/2442 007
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/br

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

F. Lehára 18, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/lc

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Pracovisko Revúca
Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
Tel.: 058/4423 750
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/ra

Pracovisko Tornaľa
ul. Mierová 147, 982 01 Tornaľa
Tel.: 047/5523 187

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Pracovisko Rimavská Sobota
Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/2450 100
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/rs

Pracovisko Bátka
Hlavná 160, 980 21 Bátka
Tel.: 047/2445 347

Pracovisko Gemerský Jablonec
Hlavná 21, 980 35 Gemerský Jablonec
Tel.: 047/2446 350

Pracovisko Hnúšťa
J. Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa
Tel.: 047/2447 360

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš

Pracovisko Veľký Krtíš
Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 047/2451 101
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/vk

Pracovisko Vinica
Cesta slobody 466, 991 28 Vinica
Tel.: 069/2061 800

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Pracovisko Zvolen
J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen 1
Tel.: 045/2441 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/zv

Pracovisko Krupina
ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Tel.: 045/2442 472

Pracovisko Detva
Štúrova 35, 962 12 Detva
Tel.: 045/2443 481

Úrady práce v Bratislavskom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Pracovisko Bratislava I, II, III
Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava
Tel.:02/204 43 700
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/ba

Pracovisko Bratislava IV
Karloveská 6/C, 841 04 Bratislava

Pracovisko Bratislava V
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Tel.: 034/2444 101, 034/2444 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/ma

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Pracovisko Pezinok
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/2443 101
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/pk

Pracovisko Senec
Trnavská 2A, 903 01 Senec
Tel.: 02/20453 195

Úrady práce v Košickom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Pracovisko Košice
Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Tel.: 055/2441 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/ke

Pracovisko Moldava nad Bodvou
Československej armády č. 13, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: 055/2444 311

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Pracovisko Michalovce
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/2440 199
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/mi

Pracovisko Sobrance
Michalovská 55, 073 01 Sobrance
Tel.: 056/2441 358

Pracovisko Veľké Kapušany
Zelená 63, 079 01 Veľké Kapušany
Tel.: 056 2442 305

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Pracovisko Rožňava
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Tel.: 058/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/rv

Pracovisko Dobšiná
Zimná 126, 049 25 Dobšiná
Tel.: 058/2443 644

Pracovisko Plešivec
Okružná 428, 049 11 Plešivec
Tel.: 058/2442 523

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Pracovisko Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/sn

Pracovisko Gelnica
Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Tel.: 053/2443 195

Pracovisko Krompachy
Kúpeľná 9, 053 42 Krompachy
Tel.: 053/2442 195

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Pracovisko Trebišov
M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/244 6 100
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/tv

Pracovisko Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 142/48 , 078 01 Sečovce
Tel.: 056/244 7 311

Pracovisko Kráľovsky Chlmec
Hlavná 778/105, 077 01 Kráľovsky Chlmec
Tel.: 056/244 4 600

Pracovisko Streda nad Bodrogom
Ružová 432/12, 076 31 Streda nad Bodrogom
Tel.: 056/244 8 511

Pracovisko Čierna nad Tisou
Nám. pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou
Tel.: 056/244 3 312

Úrady práce v Nitrianskom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Pracovisko Komárno
Nám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno
Tel.: 035/24 44 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/kn

Pracovisko Hurbanovo
Komárňanská 147, 947 01 Hurbanovo
Tel.: 035/24 46 314

Pracovisko Kolárovo
Dlhá 2, 946 03 Kolárovo
Tel.: 035/24 45 551

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Pracovisko Levice
Ľ.Štúra 53, 934 01 Levice
Tel.: 036/2440 101
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/lv

Pracovisko Šahy
SNP 52, 936 01 Šahy
Tel.: 036/2441 310

Pracovisko Želiezovce
Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
Tel.: 036/2442 310

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Pracovisko Nitra
Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
Tel.: 037/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/nr

Pracovisko Vráble
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
Tel.: 037/ 2442 343

Pracovisko Zlaté Moravce
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
fax: 037/2443 480

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Pracovisko Nové Zámky
F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Tel.: 035/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/nz

Pracovisko Šaľa
P. Pázmáňa 52/21, 927 01 Šaľa
Tel.: 031/2447 999

Pracovisko Štúrovo
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/2443 999

Pracovisko Šurany
SNP 149, 942 01 Šurany
Tel.: 035/2441 999

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/to

Úrady práce v Prešovskom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Pracovisko Bardejov
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/2440 310
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/bj

Pracovisko Svidník
Centrálna 812/11, 089 01 Svidník
Tel.: 054/2443 310

Pracovisko Giraltovce
Hviezdoslavova 3, 087 01 Giraltovce
Tel.: 054/2443 311

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Pracovisko Humenné
Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
Tel.: 057/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/he

Pracovisko Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
Tel.: 057/2441 999

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Pracovisko Kežmarok
Dr.Alexandra č. 61, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052/2442 600
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/kk

Pracovisko Spišská Belá
SNP č. 2522, 059 01 Spišská Belá
Tel.: 052/2445 804

Pracovisko Spišská Stará Ves
Štúrová 251/64, 061 01 Spišská Stará Ves
Tel.: 052/2443 802

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Pracovisko Prešov
Slovenská 87, 080 28 Prešov
Tel.: 051/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/po

Pracovisko Sabinov
Námestie slobody 87, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/2442 300

Pracovisko Lipany
Sabinovská 2, 082 71 Lipany
Tel.: 051/2443 342

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Pracovisko Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
Tel.: 052/2440 101
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/pp

Pracovisko Levoča
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 053/2446 933

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Pracovisko Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/2446 303
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/sl

Pracovisko Podolínec
Mariánske nám. 4, 065 03 Podolínec
Tel.: 052/2449 330

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov

Pracovisko Stropkov
Hlavná 26, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/2444 310
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/sp

Pracovisko Medzilaborce
Dobrianskeho 89, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/2442 100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

Pracovisko Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/2445 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/vt

Pracovisko Hanušovce nad Topľou
Zámocká 153, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Tel.: 057/2444 329

Úrady práce v Trenčianskom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Pracovisko Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/2441 192
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/nm

Pracovisko Myjava
Námestie M. R. Štefánika 561/6, 907 01 Myjava
Tel.: 034/2445 310

Pracovisko Stará Turá
Družstevná 2, 916 01 Stará Turá
Tel.: 032/2443 311

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Pracovisko Partizánske
Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/2442 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/pe

Pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/2443 999

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Pracovisko Považská Bystrica
Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/pb

Pracovisko Púchov
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Tel.: 042/2441 999

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Pracovisko Prievidza
Šumperská č.1, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/pd

Pracovisko Handlová
Námestie Baníkov 24, 972 51 Handlová
Tel.: 046/2442 510

Pracovisko Nováky
Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky
Tel.: 046/2441 310

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Pracovisko Trenčín
Ulica M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/2440 111
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/tn

Pracovisko Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042/2443 310

Pracovisko Ilava
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Tel.: 042/2445 312

Úrady práce v Trnavskom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Pracovisko Dunajská Streda
Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/ds

Pracovisko Šamorín
Bratislavská 35, 931 01 Šamorín
Tel.: 031/2442 117

Pracovisko Veľký Meder
Okočská 1, 932 01 Veľký Meder
Tel.: 031/2443 118

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Pracovisko Galanta
Staničná 5, 924 01 Galanta
Tel.: 031/2444 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/ga

Pracovisko Sereď
Vonkajší rad 795/4, 926 01 Sereď
Tel.: 031/2444 999

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Pracovisko Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/2441 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/pn

Pracovisko Hlohovec
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/2442 999

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Pracovisko Senica
Vajanského 17, 905 01 Senica
Tel.: 034/2440 310
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/se

Pracovisko Skalica
Gorkého 2, 909 01 Skalica
Tel.: 034/2441 329

Pracovisko Holíč
Hviezdoslavova 17, 908 51 Holíč
Tel.: 034/2443 336

Pracovisko Šaštín Stráže
Štúrova 1328, 908 41 Šaštín Stráže
Tel.: 034/2442 315

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Jána Bottu č. 4, 91701 Trnava
Tel.: 033/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/tt

Úrady práce v Žilinskom kraji

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Pracovisko Čadca
Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
Tel.: 041/2448 848
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/ca

Pracovisko Turzovka
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
Tel.: 041/2448 854

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043/2444 101
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/dk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Pracovisko Liptovský Mikuláš
M. M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/lm

Pracovisko Liptovský Hrádok
J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: 044/2441 319

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Pracovisko Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin
Tel.: 043/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/mt

Pracovisko Turčianske Teplice
SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Tel.: 043/2442 472

Pracovisko Vrútky
Matušovičovský rad 6, 038 61 Vrútky
Tel.: 043/2440 999

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Pracovisko Námestovo
Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/2445 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/no

Pracovisko Tvrdošín
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
Tel.: 043/2447 195

Pracovisko Zákamenné
Zákamenné 1061, 029 56 Zákamenné
Tel.: 043/2448 551

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/2443 111
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/rk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Pracovisko Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Tel.: 041/2440 999
Email: [email protected]
Internet: www.upsvar.sk/za

Pracovisko Kysucké Nové Mesto
Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/2446 100

Pracovisko Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča
Tel.: 041/2447 100

Pracovisko Rajec
Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
Tel.: 041/2442 211