§ 72o Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2010

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2010
§ 72o
(1) Príspevky podľa § 50e až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.
(2) Príspevok podľa § 50d sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.
(3) Ustanovenie § 72g sa od 1. decembra 2010 nepoužije.