§ 73 Zrušovacie ustanovenie

§ 73
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 354/1997 Z.z., zákona č. 366/1997 Z.z., zákona č. 386/1997 Z.z., zákona č. 394/1998 Z.z., zákona č. 56/1999 Z.z., zákona č. 292/1999 Z.z., zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 241/2000 Z.z., zákona č. 245/2000 Z.z., zákona č. 450/2000 Z.z., zákona č. 504/2001 Z.z., zákona č. 505/2001 Z.z., zákona č. 556/2001 Z.z., zákona č. 565/2001 Z.z., zákona č. 291/2002 Z.z., zákona č. 328/2002 Z.z., zákona č. 534/2002 Z.z., zákona č. 678/2002 Z.z. a zákona č. 453/2003 Z.z.