Zákon o zdravotnom poistení

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o zdravotnom poistení
Zákon o zdravotnom poistení ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.