Zákon o zdravotnom poistení

Posledná aktualizácia: 14. apríla 2015
Zákon o zdravotnom poistení ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Zákon o zdravotnom poistení - Kariéra v kocke - Profesia.sk