Zákon o zdravotnom poistení

Posledná aktualizácia: 10. júla 2020
zákon o zdravotnom poistení
Zákon o zdravotnom poistení ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.