§ 38eu Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2019 do 31. decembra 2019

§ 38eu
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2019 do 31. decembra 2019
(1) Ustanovenie § 38es ods. 2 sa od 1. novembra 2019 neuplatňuje.
(2) Od 1. novembra 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 5% z vymeriavacieho základu.