§ 38eo Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

§ 38eo
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,20% z vymeriavacieho základu.