§ 38ep Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019

§ 38ep
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019
Konania podľa § 17a v znení účinnom do 28. februára 2019 začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2019 sa dokončia podľa § 17a v znení účinnom od 1. marca 2019.