§ 38es Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019

§ 38es
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019
(1) Ustanovenie § 38eo sa od 1. júna 2019 neuplatňuje.
(2) Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,44% z vymeriavacieho základu.