§ 38f Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

§ 38f
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.