Zákon o živnostenskom podnikaní

Posledná aktualizácia: 10. júla 2020
zákon o živnostenskom podnikaní
Zákon o živnostenskom podnikaní upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.