Zákon o živnostenskom podnikaní

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o živnostenskom podnikaní
Zákon o živnostenskom podnikaní upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.