§ 80ag Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020

§ 80ag
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021.