§ 33 Všeobecné ustanovenie

§ 33
Všeobecné ustanovenie
Obchodné živnosti sú najmä:

a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b) pohostinská činnosť.