PRÍL.4 Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou

PRÍL.4
Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou

A. Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
B. Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)

Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pedikúra
Sprievodca cestovného ruchu
Masérske služby