§ 16 Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom

§ 16
Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom
Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.