§ 80ae Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

§ 80ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) vydané podľa doterajších predpisov do 31. januára 2020 zostávajú zachované.