§ 50-56 HLAVA II Zrušená od 1.6.2010

HLAVA II
Zrušená od 1.6.2010
§ 50
Zrušený od 1.6.2010

§ 51
Zrušený od 1.6.2010

§ 52
Zrušený od 1.9.2001

§ 53
Zrušený od 1.6.2010

§ 54
Zrušený od 1.6.2010

§ 55
Zrušený od 1.10.2007

§ 56
Zrušený od 1.6.2010

37a) § 62 zákona č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).