§ 80ad Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019

§ 80ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získané do 31. mája 2019 platia do 31. decembra 2019.