§ 80x Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014

§ 80x
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014
Živnostenské oprávnenia v odbore výbušniny, výbušné predmety a munícia vydané podľa doterajších predpisov do 31. mája 2014 zostávajú zachované.