§ 80aj Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021

§ 80aj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021
Živnostenské oprávnenia na činnosti Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021 sa považujú za živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, a to v rozsahu oprávnenia vzniknutého podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021.